Ny nordisk koncern för finansiell information
Ecovision och SIX går samman i en koncern med franska Fininfo som huvudägare. Genom samgåendet skapas en av Nordens största aktörer inom professionell finansiell information.

”SIX och Ecovision kompletterar varandra både när det gäller kompetenser och tjänster och den geografiska marknadstäckningen i Norden. Tillsammans är vi starka i Sverige. SIX är starka i Danmark och Norge och vi är starka i Finland”, säger Per Rastin, VD i Ecovision.

”Vi kommer upp i en storlek, där vi kan ta upp kampen med marknadens största aktörer. Den nordiska marknaden för finansiell information befinner sig i en tillväxtfas och vi har för avsikt att växa ytterligare, såväl organiskt som genom förvärv”, säger SIX VD Johan Rost.

Under november och december kommer verksamheterna att samordnas i en gemensam organisation, som träder i kraft vid årsskiftet. Intill dess bedrivs verksamheterna i nuvarande organisationsformer. Samordningen förväntas genomföras utan personalminskningar. Juridiskt sker samgåendet genom att Ecovision AB förvärvar SIX från AddNode AB.

Källa: Ecovision AB