Ny Näringslivsbarometer från Observer Sverige
Telia är det företag som har dominerat näringslivsnyheterna under det tredje kvartalet. Mediebilden av Telia är mer negativ jämfört med tidigare i år. Det visar den senaste Näringslivsbarometern från medieanalys- och omvärldsbevakningsföretaget Observer Sverige. IT och Telecom är de två branscher som förekommer mest i nyhetsflödet. På IT-området märks ett tydligt skifte jämfört med tidigare i år. De företag som uppmärksammas nu är bredbands- och e-handelsbolagen, snarare än IT-konsulterna. På Telecom-området har framför allt frågan om 3G-licenserna stått i fokus.
”En förändring detta kvartal är att många fler aktörer inom Telecom-relaterad publicitet syns på förstasidorna. Under tredje kvartalet hittar vi femton olika aktörer förutom Ericsson och Nokia. Detta är en fördubbling jämfört med såväl Q1 som Q2”, säger Gunilla Witt Ström, ansvarig analytiker för Näringslivsbarometern på Observer.
Två företag som ökat sin publicitet och synts mycket detta kvartal är tidningen Arbetet i och med nedläggningen, och OM som har fått omfattande och mestadels positiv uppmärksamhet i och med budet på Londonbörsen. Telia toppar Näringslivsbarometern kvantitativt, men med en genomsnittligt negativ publicitet.
Den företagsledare som synts mest under kvartalet är Ericssons VD Kurt Hellström med åtta förstasidor och en genomsnittligt balanserad medievinkling. Därefter kommer Lars-Johan Jarnheimer, VD för Netcom. Sammanlagt finns 78 VD:ar nämnda någon gång i näringslivssidornas förstanyheter under kvartalet.
Näringslivsbarometern, som är gjord av Observer Sverige AB, baserar sig på 665 inslag i de 11 viktigaste nyhetsmedierna under perioden 1 juli – 30 september 2000.

Källa: Observer Sverige AB