Ny myndighet för samhällsskydd och beredskap
Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar har upphört. I stället har en ny sammanhållen myndighet startat – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
MSB ska ha ansvar för frågor om samhällets säkerhet när det gäller skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris. Uppdraget spänner över hela hot- och riskskalan, från vardagens olyckor till stora katastrofer. MSB kommer att ledas av KBM:s och Räddningsverkets nuvarande generaldirektör Helena Lindberg. Hon är även ordförande i MSB-kommittén, som nu är i färd med att forma den nya myndigheten.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)