Ny myndighet blir regeringens utvärderings- och analysorgan
Glesbygdsverket, Verket för näringslivsutveckling(Nutek) och Institutet för tillväxtpolitiska studier(ITPS) avvecklas vid kommande årsskifte och istället inrättas två nya myndigheter. Till de nya myndigheterna förs också den verksamhet inom Konsumentverket som rör kommersiell service. Det är innehållet i en proposition som regeringen beslutat idag.
En utgångspunkt för omstruktureringen är att myndighetsstrukturen ska bli tydligare och effektivare. Den ena myndigheten får en operativ roll med uppdrag att verka för hållbar tillväxt i företag och ökad regional konkurrenskraft. Verksamheter från Nutek, Glesbygdsverket och Konsumentverket förs till den nya myndigheten.
Den andra myndigheten blir regeringens utvärderings- och analysorgan för tillväxtpolitiska frågor. Verksamheter från ITPS och Glesbygdsverket förs till den nya myndigheten. Även verksamhet inom Nutek och Konsumentverket kan komma att beröras.

Källa: Regeringen (Näringsdepartementet)