Ny juridisk nyhetstjänst i AffärsData
AffärsData utökar sin nyhetstjänst med PointLex, en av Sveriges ledande juridiska nyhetstjänster, som varje vardag rapporterar dagens händelser inom juridiken.
Målgrupp är alla yrkesverksamma inom juridik och ekonomi. Under hösten kommer samarbetet att utökas och även omfatta kungörelse-information.
Genom samarbetet med a PointLex kan AffärsData erbjuda en heltäckande nyhets- och omvärldsbevakning i Sverige inom ett stort antal ämnesområden.

Källa: AffärsData AB