Ny intressant affärsinformationstjänst baserad på Michael Porters analysmodeller
Företaget eCompetitors lanserar nu, efter 7 års produktutveckling, tjänsten “Global Industry Dashboard”, som levererar information om de 10000 största globala branscherna, vilket enligt uppgift från företaget ska motsvara en täckning på över 95% av världsekonomin.

Tjänsten möjliggör jämförelser mellan företag på affärsnivå, allt uppbyggt enligt Michael Porters bok ”Competitive Strategy and Competitive Advantage”. Global Industry Dashboard syftar till att stödja funktioner som affärsplanering, omvärldsanalyser, global marknadssegmentering mm. För mer information gå till tjänsten genom att följa källänken nedan.

Källa: eCompetitors – Global Industry Dashboard