Ny Internettjänst lanserad som ”automatiskt upptäcker trender”
Intelliseek har nu lanserat onlinetjänsten ”BlogPulse” som är ett sök- och bevakningsverktyg som mäter och rankar heta trender och diskussioner om olika frågor, människor, sökfraser och länkar som förekommer dagligen i mer än en miljon webbloggar som ofta förkortat kallas för ”blogs” eller vanligen bloggar på svenska. BlogPulse tar som namnet antyder alltså pulsen på dessa speciella informationskällor – blogs.

Sajten BlogPulse.com ska fungera som ett researchverktyg för alla typer av Internetanvändare såväl privata, offentliga och företagsbaserade sådana. Alla som har ett intresse av att spåra någon händelse, person, trender eller rykten har nytta av BlogPulse menar Intelliseek. Tjänsten uppdateras dagligen och är i dagsläget kostnadsfri, och kan brukas genom att besöka sajten BlogPulse.com.

BlogPulse kan sägas ha lanserats som en ”biprodukt” till Intelliseek ansträngningar att lära sig lokalisera och analysera ostrukturerade data för marknads- och omvärldsanalyser. Att bevaka bloggar är ett sätt att tidigt fånga upp händelser mm och erhålla värdefulla insikter i god tid.
Intelliseek egna kommersiella produkt på detta område, som säljs till företag och organisationer, har det snarlika namnet ”BrandPulse” som också alltså lokaliserar och analyserar “buzz” i publika Internetforum, diskussionsgrupper, bloggar och webbsajter. En klart intressant produkt som ger snabb alert om vad som sker på nätet som berör den egna organisationen.

Källa: Intelliseek