Ny inspirerande produkt för trendbevakning
Företaget Mintel lanserar nu ”Mintel Inspire” som enligt företaget representerar det senaste inom trendresearch. Den nya produkten beskrivs som ett interaktiv trendverktyg som ska ge användarna informationen som behövs för att utveckla innovativa och marknadsdrivna idéer.

Mintel Inspire spårar framväxande marknadsförings-, sociala- och kulturella trender, och ger dessutom verkliga exempel på trenderna. Mintel framhåller dock att viktigast med Inspire är att den identifierar samband mellan dessa trender och nya marknader. Detta gör att viktiga nya potentiella områden kan framhållas och inspirera användarna att skapa nya idéer till affärsmöjligheter. För mer information om trendverktyget Mintel Inspire kontakta Mintel.

Källa: Mintel