Ny informationstjänst bevakar bloggande svenska politiker
I samband med publiceringen av rapporten “Svenska politiker i bloggosfären: en analys av bloggande riksdagsledamöter och statsråd” (ladda ner rapporten som pdf-fil) presenteras nu även webbtjänsten Åsiktsregistrering.nu. Syftet med rapporten, som är författad av omvärldsanalytikern David Lerdell, är att redovisa en kartläggning över hur utbrett bloggandet är bland svenska riksdagsledamöter och statsråd, samt vad som utmärker de bloggande politikerna i termer av ålder, kön, partitillhörighet, utbildningsnivå, geografisk representation och civil yrkestillhörighet. Denna och kommande undersökningar är en del av den nu lanserade plattformen Åsiktsregistrering.nu, vilket är ett samarbete mellan Lerdell Investigations AB och Intelliwell AB för att stödja kunder med rådgivning och analys av den politiska kartan och dess utveckling.

Källa: Åsiktsregistrering.nu