Ny hel serie av svenska seminarier under våren om Commercial Intelligence mm




Infosphere meddelar nu att de i vår kommer med en ny hel seminarieserie som syftar till att skapa ett forum för att kunna delge och sprida företagets expertis och kunskap till intresserade företag och organisationer.

Varje månad från februari till och med juni kommer ett nytt seminarie att presenteras. Seminarierna har olika fokus och kommer att närmare beskrivas på företagets webbplats. Värt att notera är också att under det planerade april-seminariet kommer Infospheres grundare och VD, Mats Björe, att lansera sin nya bok som får titeln ”Commercial Intelligence”. För mer information om seminarierna kontakta Infosphere.

Källa: Infosphere