Ny framtidsinriktad omvärldsanalys analyserar Sveriges konkurrenskraft
Hur Sverige står sig vid en internationell jämförelse i forsknings- och innovationsfrågor, framgår av Vinnovas och IVAs framtidsinriktade omvärldsanalys. Den presenteras vid IVAs Akademisammankomst i Stockholm nu den 27 september. Då deltar bl a Jöran Hägglund, statssekreterare vid Näringsdepartementet.

”Vinnovas rapport är en insiktsfull studie som Sveriges regering bör ta del av och låta sig inspireras av. Den ger en viktig signal om hur starkt andra länder prioriterar forskning och innovation genom målinriktade strategier och tydliga visioner. Här ligger även våra grannländers satsningar längre fram jämfört med Sverige”, säger Lena Treschow Torell, vd, IVA.

Vid akademisammankomsten diskuteras Sveriges styrkor och svagheter inom forsknings- och innovationsområdet. Diskussionen kommer att föras från ett internationellt perspektiv med utgångspunkt från den nya rapporten Nationell policy för forskning och innovation – en framtidsinriktad omvärldsanalys. Studien har gjorts för projektets räkning och presenterar en internationell jämförelse mellan tretton länders forsknings- och innovationsmiljöer. Kontakta IVA för anmälan och mer information om programmet.

Källa: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.