Ny Framtidsbarometer för Sveriges kommuner
Stockholm, Solna och Göteborg tar tätpositionerna i årets Framtidsbarometer för Sveriges kommuner. Framtidsbarometern, som genomförs av Kairos Future bedömer framtidsutsikterna för alla kommuner i Sverige utifrån en kombination av historiska och framtida framgångsfaktorer. Varberg kommer först av kommunerna utanför storstadsområdena och Borgholm är årets raket.
För andra gången rankar Kairos Future framtidsutsikterna i Sveriges kommuner. Rankingen bygger på en analys av ett femtiotal faktorer som historiskt visat sig ha starka samband med förmåga att attrahera boende och få ett växande och dynamiskt näringsliv.

”Att storstadskommunerna kommer i topp är inte överraskande. De har den dynamik som en bred arbetsmarknad, många högutbildade och goda kommunikationer skapar, säger Mats Lindgren, Kairos Futures grundare och ansvarig för undersökningen. Det som är mer överraskande, men också glädjande är att städer som Varberg, Karlstad och Jönköping klättrat snabbt och nu ligger på topp 20”.

I årets undersökning knappar Skåne och Västsverige in på Stockholms försprång. Malmö kommer först på 23e plats, men har klättrat 17 platser sedan 2002 och sex Skånekommuner hamnar på topp 20-listan, med Vellinge på fjärde plats i topp.
För mer info om Framtidsbarometern kontakta Kairos Future.

Källa: Kairos Future