Ny forskningsrapport om framtidspolitiken
Institutet för Framtidsstudier har nu den nya forskningsrapporten ”Framtidspolitiken – visionen om ett hållbart samhälle i svensk politik” tillgänglig för intresserade. Den är skriven av Torbjörn Lundqvist & Märta Carlsson och i boken ”granskas hållbarhetspolitikens framväxt i Sverige samt partiers, myndigheters och intresseorganisationers förhållningssätt till denna”. Forskningsrapporten kan rekvireras från Institutet till en kostnad på 150 kronor inkl. moms.

Källa: Institutet för Framtidsstudier