Ny företagsallians analyserar svårfångad marknadsinformation på nätet
QL2 Software, en av de största leverantörerna av programvara för avancerad informationsinhämtning, och TEMIS som är specialiserad på IT-lösningar för textanalyser meddelar nu att man skapat en allians mellan företagen. Genom att sammanföra de båda företagens teknologier skapas möjligheter för kunderna att erhålla en mycket avancerad totallösning för informationsanalyser. Med informationsinhämtning från QL2 Software och textanalyser från TEMIS har man skapt ett kraftfullt tvåstegssystem som t.ex. kan leverera branschspecifika analysrapporter från information på Internet som bloggar, webb samt interna informationskällor.

Källor: QL2 Software och TEMIS.