Ny förbättrad version av klassisk nyhetssökagent
Företaget Rocketinfo meddelar nu att man lanserar en ny version av den klassiska nyhetssökmotorn och portalen Rocketnews.com. Den nya Rocketnews skall enligt företrädarna vara väsentligt förbättrad och kan ge mer exakta svar på det man söker efter. Nyheterna hämtas idag från en databas på mer än 60000 informationskällor. Nya funktioner som nu introduceras är bl.a. en “Topic Discovery Engine” som utför kontextuella sökningar i t.ex. bloggar, foton, videos, researchdata mm.

Källa: Rocketinfo