Ny databas och guide till marknadsstorlek och tillväxtpotential för 60 länder
Nu har Economist Intelligence Unit (EIU) lanserat den nya databasen ”EIU Market Indicators and Forecasts”.
Med databasen ges snabb tillgång till marknadsindikatorer och prognoser för 60 ”nyckelländer” med detaljerade data om de flesta branscher som t.ex. finansiella tjänster, bilindustrin, energi, healthcare, telekom, teknik, konsumentvaror, livsmedel, drycker, tobak, transport, resor och turism. Ut??ver detta innehåller databasen information om demografi, konsumtion, medellöner, marknadsstorlekar, infrastruktur och affärsmiljön i länderna.

Källa: Economist Intelligence Unit