Ny chef för Observers nordiska verksamhet – tillsvidare
Nuvarande chefen för Observers verksamhet i Norden, Andreas Falkenmark kommer att lämna Observer under september månad. Han börjar då på Posten AB som vice VD med ansvar för marknad och försäljning.

Markus Gerdien tar tillsvidare över befattningen som Nordenchef för Observer. Markus har tidigare varit chef för Waymakerdivisionen och är för närvarande ansvarig för koncernens affärsutveckling. Sedan 2004 ingår han också i den grupp som lett fusionen av gruppens dotterbolag i Norden och Sverige samt utvecklingen av det integrerade erbjudande Observer lanserat i regionen under vintern.

Källa: Observer AB