Ny bok om svenska regioners drivkrafter och möjligheter
Vad är det som driver utvecklingen och skapar framtider för Sverige? Vad krävs för att en plats eller region ska vara attraktiv för boende, företagare eller besökare? Vilka är spelarna och vilka blir segrare på Sveriges spelplan?
Fördel Sverige är en tankebok som reflekterar dessa frågor och över det land och samhälle vi lever i idag och vart vi är på väg. Författarna Karin Andersson, Christian Lernberg och Mats Lindgren har tänkt på spelarna och segrarna i vårt framtida land.

Boken bygger på en omfattande studie utförd av Kairos Future under hösten 2001 och våren 2002 ­ ”Framtider för Sverige vid sidan av allfarvägen”. Studien gjordes i samarbete LRF; Frikyrkliga Studieförbundet, HSB, Sveriges Rese- och turistråd, Turistdelegationen och Kungliga Skog- och Lantbruksakademien.

”Regioner är något som sitter i huvudet på människor. De kartor vi idag bär på härstammar från Axel Oxenstiernas gamla pennstreck. Men nu är det dags att bryta oss ut ur dessa mentala burar och skapa nya regionala kartbilder”, säger Karin Andersson, projektledare för studien och en av författarna till boken.

Med boken vill författarna förmedla ett antal kondenserade tankar om hur ett sådant mentalt uppbrott kan se ut.

”För att lyckas i kampen om medborgare, företag och besökare så måste kommuner och regioner börja tänka i attraktionskraftstermer. Idag, och än mer i morgon handlar det om att om och om igen bli vald av sina medborgare och företag. Då gäller det att kunna utveckla såväl de funktionella som de emotionella styrkorna som regionen har. Vi hoppas att vår bok ska kunna så tankefrön, eller rent av fungera som handbok, för attraktionsutveckling. Nyckeln handlar förmodligen om att kunna attrahera morgondagens livschansoptimerande människor. För får man dem, som får man företagen med”, säger Mats Lindgren, vd och en av författarna.

I mötet mellan det säkra och osäkra i fråga om Sveriges framtid finner författarna fyra framtidsbilder för Sverige: De tre tornen, Bananen, Papayan och apelsinen, Radbandet samt Vattenhålet. Scenarierna representerar olika typer av dynamiska regioner. Det finns ännu ett alternativ ­ den femte väg som byggs genom ett aktivt lokalt Stadsmannaskap. Fördel Sverige är en upptäcktsresa mot morgondagens Sverige, genom storstad och land, individualitet och mångfald och attraktionen vid sidan av allfarvägen, bortom storstadens magnetism.

Källa: Kairos Future