Ny bok om omvärldsanalys
Notis: Nu släpps en ny svensk bok om omvärldsanalys. Det är Henrik Sköld, som till vardags är omvärldsanalytiker på Post- och telestyrelsen (PTS), som utkommer med sin första bok som har titeln “Framtidssäkra din organisation : 10 steg för en effektiv omvärldsanalys”. Boken tar ett helhetsgrepp och visar hur läsaren steg för steg kan utveckla arbetet med omvärldsanalys – från att hon eller han får uppdraget att göra detta till att organisationen har en professionell process för omvärldsanalys som ständigt utvecklas.

Källa: Henrik Sköld