Ny bok om bättre beslutsfattande med Competitive Intelligence
En ny bok skriven av Seena Sharp finns nu ute i bokhandeln. Boken heter “Competitive Intelligence Advantage: How to Minimize Risk, Avoid Surprises and Grow Your Business in a Changing World” (Förlag: Wiley).
Boken behandlar fördelarna med att använda omvärldsanalys / CI för strategiska- och marknadsföringsbeslut. Det handlar mycket om att lära sig vad marknaden vill ha och kommer att köpa. -Att inte gissa eller använda historiska data för beslut utan verkligen ta fram ett aktuellt och relevant underlag för beslut. Vidare diskuteras intressanta synsätt om varför konkurrenter relativt är långt mindre ett hot än vad som är den allmänna uppfattningen.

Källa: Competitive Intelligence Advantage