Ny bok från Kairos Future om Morgondagens demokrati
Hur kan demokratin bli starkare och mer livaktig? Hur kan vårt styrelseskick överleva i framtiden och vad innebär e-demokrati i samband med detta? I den nya boken ”Morgondagens demokrati” från Kairos Future analyserar och diskuterar författarna Mattias Hartmann och Felix Nolte den moderna demokratins problem och hur vi kan lösa dem i framtiden.
Morgondagens demokrati är en bok om framtidens medborgare, politiker och förvaltare. Det är också en bok om den västerländska demokratins filosofiska grund och hur den utgör ett problem för en rättvis och proceduriell demokrati. Och inte minst är det en bok om morgondagens tekniska lösningar i samband med detta e-demokrati och e-förvaltning.
Andra aspekter som diskuteras i boken är medias roll i politiken och hur framtidens politiska partier kan komma att se ut. Det senare exemplifieras med det fiktiva partiet Pragmatikerna, politiker som lever och verkar i hög grad genom Internet ­ samtidigt som de fortfarande fungerar inom den representativa demokratins ramar. Pragmatikerna är ett exempel på hur politiker accepterar medborgarnas växande krav på ett löpande ansvarsutkrävande och välkomnar en regelbunden och ingående dialog med sina medlemmar och väljare. Genom Internet kan detta leda till en kvalitativ skillnad i relationen mellan medborgare, politiker och förvaltning. Och det är i sin tur vad som behövs för att lösa dagens legitimitetsproblem.
För mer information samt för nedladdning av delar av boken följ källänken nedan.

Källa: Morgondagens demokrati (Kairos Future)