Ny bevakningstjänst skickar automatiska email från svensk nyhetsagent
Svenska företaget Izaxon lanserar nu produkten ”Izaxon NextPhase Emailer”, som är en serverapplikation för att skicka s.k. agent-email med nyheter insamlade av Izaxon NextPhase. Genom att lägga till prenumerantinformation såsom emailadress, sökkriterie (agent) och intervaltid till databasen så tar Izaxon NextPhase Emailer löpande hand om skickandet av agent-email med personifierade nyheter till sina prenumeranter.

“Nu kan alla bygga en egen nyhetsagentlösning, antingen för sitt eget företag eller som en tjänsteleverantör av nyheter. Izaxon NextPhase Emailer är en naturlig utveckling av produktfamiljen kring Izaxon NextPhase och den är ett tillägg till de olika sätt att distribuera nyheter insamlade av Izaxon NextPhase, speciellt för större företag och tjänsteleverantörer.”, säger Johan Isaksson på Izaxon.

Izaxon NextPhase Emailer är okomplicerad att använda. Den har en enkel databas för prenumerantdata. Väl ifylld så tar Izaxon NextPhase Emailer löpande hand om skickandet av agent-email. Izaxon NextPhase Emailer stöder olika format på agent-email. Nya format kan skapas för att ge agent-email just det utseende som efterfrågas. En händelselogg uppdateras regelbundet för att spara historik över vad som skickats, när det skickades och för att hålla kontroll på eventuella problem som kan uppstå. Enkelheten i Izaxon NextPhase Emailer gör det enkelt att dagligen hantera stora mängder agent-email. För mer information kontakta Izaxon.

Källa: Izaxon