Ny beredskapsgrupp på UD ska arbeta med omvärldsanalyser
För att ytterligare förstärka den konsulära krisberedskapen inrättas 4 september en ny beredskapsgrupp på UD. Arbetet med att bygga upp en förstärkt krisorganisation har pågått sedan förra året och den nya gruppen är ett led i denna förstärkning. Gruppen kommer bland annat att arbeta med UD:s krislogistik, konsulära beredskapsgrupper, ambassadernas beredskapsplaner, reserekommendationer och omvärldsanalys. Gruppen kommer att bestå av nio personer och ingå i Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden. Gruppchef blir kanslirådet Svante Liljegren.

Källa: Utrikesdepartementet