Ny Automotive Intelligence tjänst – för omvärldsanalys i fordonsindustrin
Företaget TRG (Telematics Research Group) meddelar att de har utökat sina fordonsrelaterade tjänster. Dessa nya tjänster är specialanpassade för att passa omvärldsanalysbehoven hos målgruppen av OEM-företag och elektronikleverantörer som arbetar mor fordonsindustrin. Användare kan snabbt ta del och detaljanalysera informationen i databaserna. TRG:s databaser fokuserar på områdena automotive wireless & telematics, navigation systems, in-vehicle phone solutions, Bluetooth interfaces, digital entertainment systems samt slutligen driver assist technologies. Kontakta TRG Europe för mer information.

Källa: Telematics Research Group