Ny analysrapport om alternativa bränslen i svensk och europeisk bilindustri
Analysföretaget Global Insight har nu släppt en rapport med namnet ”European Regulatory Outlook for Alternative Fuels”. Rapporten syftar till att stödja beslutsfattande och behoven av kunskap inom fordonsindustrin om och utsikterna för alternativa bränslen på både kort och lång sikt.
The European Regulatory Outlook for Alternative Fuels inkluderar en översikt av alternativa bränslen (biodiesel, etanol, CNG och LPG) samt en detaljerad analys av olika regleringar inom detta område i EU och i de 6 medlemsstaterna Sverige, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien. För mer information kontakta Global Insight.

Källa: Global Insight