Ny analys av den regionala utvecklingen i Sverige – beställ gratis nu
För dig som arbetar med kommunal eller regional utveckling finns nu en ny rapport som heter ”Regionernas tillstånd 2002” att införskaffa.
Det är en rapport från Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) om tillväxtens förutsättningar i svenska regioner och bör vara av stort intresse för alla som vill ha en situationsrapport för 2002, och för kunna dra slutsatser om den egna regionens framtida utvecklingsmöjligheter.

Att skapa förutsättningar för tillväxt i hela landet är en viktig, men svår, uppgift. Rapporten visar att de regionala skillnaderna i Sverige är stora för både befolkningsutveckling och ekonomisk tillväxt. Medan huvudstadsregionen hör till de ekonomiskt starkaste regionerna i Europa hamnar flera svenska regioner i Europas bottenskikt. Den senaste trenden är dock att Stockholmsregionen går sämre än tidigare, medan till exempel andra delar av Mälardalen och Malmöregionen haft en starkare utveckling under det senaste året.

”Sverige är ett land med stora regionala skillnader i ekonomisk aktivitet. Men att landets viktigaste tillväxtregion inte fungerar lika bra som tidigare är ett nationellt problem, även om detta delvis är en effekt av tidigare överhettning i Stockholm”, säger Gunnar Malmberg på ITPS.

ITPS har fått i uppdrag av regeringen att beskriva den regionala utvecklingen i Sverige. Uppdraget har genomförts i samarbete med Nutek och slutredovisas i denna rapport. Rapporten ”Regionernas tillstånd 2002” kan du nu beställa av Marianne Löfgren (skicka beställningen med epost till marianne.lofgren@itps.se ). Rapporten är kostnadsfri liksom tillhörande tabellbilaga (A2002:012) som kan laddas ner direkt här (pdf-fil, 145 sidor).

Källa: ITPS