Nummerupplysningsföretag tar fram www-adresser via telefon
Ahhaaa AB utökar, som första nummerupplysningsföretag i Sverige, sitt tjänsteutbud till att även omfatta www-adresser till Svenska företag och myndigheter.
”Det blir allt vanligare att våra kunder frågar efter annan abonnentinformation än namn, adress och telefonnummer och en av de vanligaste frågorna är vilken hemsidesadress företag har”, säger Ernst Fehr, marknadschef på Ahhaaa.
Tjänsten bygger på att frågor ställs mot toppdomänerna .se, .nu och .com. Svaren testas både automatiskt och manuellt för att se att adresserna är aktiva innan de lämnas ut till kunden.
”Detta är viktigt ur kvalitetssynpunkt eftersom vi därmed kan vara helt säkra på att endast lämna ut webbadresser som faktiskt fungerar”, säger Ernst Fehr vidare.
[Fotnot: Telefonnumret till tjänsten är 118 100]

Källa: Ahhaaa AB