Nua Knowledge News
Nua Knowledge News är en nylanserad online resurs för kunskap kring Knowledge management infrastrukturer, och tar bl a upp hur organisationer kan skapa de informationsvärden som den nya digitala tidsåldern kräver. Siten ger t ex kunskap om “best practice”, hur man kan angripa olika problem på bästa sätt.
Sources : Nua Knowledge News