Nu finns en nyhetsportal till alla nyheter från SR
Nu kan du besöka en enda sida för att nå allt nyhetsmaterial som publiceras av Sveriges Radio (SR). Man har nämligen nu lanserat sin nya sajt där en av höjdpunkterna är denna nya nyhetssida. SR:s webbplats har därmed fått en ökad tonvikt på nyheter.
På den nya nyhetssidan publiceras nyheter från Sveriges Radios alla nyhetsredaktioner. Därifrån kan man sedan gå till de olika redaktionernas egna hemsidor för fler nyheter mm. Följ länken nedan för att gå till SR:s nyhetssida.

Källa: Nyhetssidan, Sveriges Radio