Novintel läggs ner och blir GIA
Det finska intelligenceföretaget Novintel försvinner nu helt när man istället fullt ut tar namnet ”Global Intelligence Alliance” (GIA). Novintel har tidigare marknadsfört GIA globalt som ett internationellt researchnätverk med ett ganska stort antal medlemsföretag runt om i världen. Man fortsätter nu på den inslagna vägen för att vara en global partner inom området Market Intelligence. Nätverket av GIA-företag fortsätter som tidigare att vara fristående lokala företag som samarbetar globalt.

Källa: Global Intelligence Alliance (GIA)