Novestra ökar sitt ägande i Comintell
Riskkapitalbolaget Novestra har utnyttjat en option att öka sitt ägande i Comintell Holding AB från 12% till 24% genom en till Novestra riktad nyemission i Comintell.
Comintell är en av Europas ledande leverantörer av mjukvaruapplikationer och företagsportaler för kunskapshantering (knowledge management) med kunder som Ericsson, Birka Energi, Telia, Tetra Pak och IKEA.
“Comintell har haft en mycket positiv utveckling sedan vår ursprungliga investering och vi tror på en ökande efterfrågan på den typ av mjukvaruprodukter som Comintell säljer. Generellt har vi den senaste tiden sett en positiv affärsmässig utveckling i flertalet av våra portföljbolag. Vår balanserade portfölj och vår fördelaktiga likviditetssituation har sammantaget skapat en situation där Novestras affärsförutsättningar är bättre än någonsin tidigare. Den förändrade marknadssituationen under de senaste månaderna har endast i begränsad omfattning påverkat Novestra och vi räknar fortfarande med en mycket god värdeutveckling i portföljen under de närmaste kvartalen”, säger Thomas Åkerman, VD, Novestra.
Comintell meddelar vidare att de den 17 oktober 2000 kommer att presentera en ny produkt kallad “Xchanger”, som är en egenutvecklad mjukvaruprodukt för kunskapshantering.

Källa: Comintell