Novestra investerar i företagsportaltillverkaren Comintell
AB Novestra har genom en riktad nyemission förvärvat aktier i Comintell Holding AB motsvarande 12% av samtliga aktier. Novestra har även fått en option att förvärva ytterligare 12% under hösten 2000 på samma villkor som den nuvarande transaktionen.
Comintell är en av Europas ledande leverantörer av mjukvaruapplikationer och företagsportaler för kunskapshantering (“knowledge management”). Bland Comintells kunder finns Ericsson, Birka Energi, Telia, Tetra Pak och IKEA. “Comintell passar bra in i Novestras satsning på Information & Business Services, där vi redan har intressen i Netsurvey AB, Delphi Finansanalys AB och NetCap AB”, säger Nils Bengtsson, finansdirektör på Novestra. “Med Novestra som partner kommer vi snabbare att kunna ta marknadsandelar i den snabbt växande marknaden avseende knowledge management”, säger Gabriel Anderbjörk, VD för Comintell Holding AB.
Novestra är ett av Nordens ledande riskkapitalbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag inom ramen för nätverksekonomin. För närvarande har bolaget större innehav i bl a Bredbandsbolaget (B2) AB, Continuum Group Ltd, Fanglobe Inc, IQUITY Systems Inc, Mobilestop.com Inc, Netsurvey AB, PowerNet AB och Qbranch AB.

Källa: Comintell