Norska och svenska omvärldsanalysföretag tecknar samarbetsavtal
Notis: Kairos Future och norska framtids- och strategikonsulten Mind the Gap meddelar att de inleder ett samarbete mellan företagen. Utbildningar i omvärlds- & framtidsanalys samt tematiska framtidsstudier nämns som prov på samarbetsområden. Företagen har redan tillsammans påbörjat studien “Morgondagens ledare” i Norge. För mer information kontakta Kairos Future AB eller Mind the Gap AS.

Källa: Kairos Future AB