Norska NTB fyller på AffärsData
Från och med den 1 juni ingår NTB, Norsk Telegrambyrå, i AffärsDatas nyhetsbevakning.
NTB är Norges nationella nyhetsbyrå och ger heltäckande ekonomiska nyheter om Norge och norskt näringsliv. NTB har övervakning dygnet runt på nationella och internationella nyheter och är, enligt AffärsData, den självklara nyhetsbyrån för alla stora medierna i Norge. Förutom de sju kontoren i Norge har NTB egna korrespondenter i Bryssel, London och Washington. Antalet anställda är 100 varav 80 är redaktörer och journalister. NTB bearbetar även material från Reuters, AFP och DPA. Materialet från NTB kommer till AffärsDatas webbplats ad.se med en timmes fördröjning.
”NTB är ytterligare ett steg i vår ambition att vara heltäckande inom Norden. Sedan tidigare har vi Aftenposten och Dagens Næringsliv i Norge, Hufvudstadsbladet i Finland. Med NTB får vi hela 57 källor vilket gör AffärsData till Nordens i särklass största och bredaste nyhetsbevakare inom ekonomi och näringsliv. Allt lagras i arkivet och är sökbart sedan 1982, med tilläggstjänster som ytterligare förenklar och förbättrar vår service. Genom samarbetet med NTB kan AffärsData erbjuda den mest heltäckande nyhetsbevakningen i Norden”, säger Claes Rapp, VD på AffärsData.

Källa: AffärsData AB