Norska BKK väljer Wide narrows systemstöd för strukturerad omvärldsanalys
Enheten för strategisk utveckling ansvarar för att etablera en ”Ekstern Radar”, som kommer att använda Perspective som infrastruktur för insamling, delning och analys av omvärldsinformation. Ett omvärldsnätverk inom BKK, under ledning av Specialrådgivaren för strategisk utveckling, Tore Leif Jensen, ansvarar för att etablera de nya rutinerna för omvärldsbevakning, -analys och rapportering.

– BKK:s ledning har uppmärksammat behovet av att samla företagets kunskap och information om extern förändring så att den kommer fler medarbetare till nytta. Processen ”Ekstern Radar” ska också öka möjligheterna till att fatta snabbare och bättre beslut. Vi rör oss nu snabbt men säkert för att få de nya arbetsrutinerna på plats, säger Tore Leif Jensen.

BKK är Vestlandets största kraftbolag och en ledande drivkraft inom miljövänlig energiproduktion. Med framtidsinriktad infrastruktur och konkurrenskraftiga kundlösningar, har bolaget också en rad verksamhetsområden utöver kraft. För konsumenter bland annat fiber för digital-tv, Internet och IP-telefoni. Till företags-marknaden bland annat fjärrvärme samt ingenjörs- och entreprenörstjänster.

– Vi blev imponerade av det planeringsarbete som redan bedrivits inom BKK. Det gick snabbt att se en mycket god match mellan deras behov och vårt sätt att implementera systemstöd och arbetsrutiner. Projektet löper på väldigt väl, vilket för oss också bådar gott för en fortsatt expansion i Norge, säger Daniel Petersson, vd på Wide narrow.

Källa: Wide narrow