Nordiska mediekoncerner samarbetar inom omvärldsbevakning
Schibstedägda Retriever ingår denna vecka ett samarbete med de Danska medieövervakarna InfoMedia Huset, som ägs av Berlingske Officin och JP/Politikens Hus. Det är första gången som Schibsted, Berlingske Officin och JP/Politikens Hus inleder ett samarbete. Framöver skall de två parterna stötta varandra i säljandet av Pan-nordiska lösningar.

”Det här är en trend som vi länge sett när stora företag gör inköp av reklam- och kommunikationstjänster. Samma trend ser vi nu inom mediebevakningen. Norden ses som en marknad, och det är därför viktigt att vi kan komma med en lösning som täcker alla medier i Norden, inklusive Danmark”, säger Robert Söderling, VD i Retriever AB.

Retriever kommer att ha tillgång till artiklar från Danska tidningar, levererat genom sitt nya gränssnitt, som de investerat 8 miljoner kronor i. Även InfoMedia kommer att erbjuda de danska kunderna bevakning av Norska och Svenska tryckta och nättidningar genom Retriever.

”Avtalet visar att det är InfoMedia och Retriever som står för utvecklingen av marknaden för mediebevakning. Det är helt logiskt för oss i vår vidareutveckling, att kunna erbjuda den bästa lösningen inom digital mediebevakning”, säger Klaus R. Nyengaard, administrativ chef för InfoMedia.

Källa: Retriever Sverige AB