Nobicons nyhetsportal kan nås med WAP-telefoner
Nobicon har nu en tjänst som innebär att användare anslutna till Nobicons nyhetsportal även kan nå informationen med WAP-telefoner.
I Nobicons nyhetsportal samlas nyheter från ett stort antal ledande informationsproducenter. Kunderna väljer genom sina abonnemang vilka informationskällor som skall vara tillgängliga och hur informationen ska distribueras. Nobicons kunder är företag, organisationer och myndigheter. Informationstjänsterna ingående i Nobicons sortiment är genomgående betaltjänster. Abonnemang om tillgång till informationen tecknas mellan kunden och informationsproducenten. Nobicon är distributör och återförsäljare.
“Vi har under våren mött en viss efterfrågan på WAP-lösningar från vår marknad. Det är därför mycket glädjande att vi kan gå in i höstens arbete med ett erbjudande om nyheter via en WAP-tjänst som är en integrerad del av hela vår nyhetsportal”, säger Rune Söderström, VD på Nobicon.
Varje kund kan med egna urvalskriterier styra innehållet i den egna WAP-tjänsten. De mobila användarna kan via Nobicons alerttjänster få aviseringar skickade som SMS-meddelanden till mobiltelefonen. När användaren som en följd av aviseringen vill kunna läsa den kompletta nyhetstexten och följa den fortsatta händelseutvecklingen används WAP-funktionerna i telefonen för att direkt kommunicera med egna nyhetsdatabaser i Nobicons nyhetsportal.
[Fotnot: För mer information och en teknisk beskrivning följ källänken nedan]

Källa: Nobicon