Nobicon levererar nyheter till Landstinget i Uppsala län
Nobicon meddelar att Landstinget i Uppsala län anlitar Nobicon för nyhetsdistribution till deras intranät. Innehållet består av ”webbklipp” från Agent25, utskrifter från etermedia från Observer samt pressmeddelanden från Regeringen, Landstingsförbundet och Kommunförbundet.
I Nobicons distributionssystem filtreras nyheterna med sökprofiler för olika ämnesområden. Den tekniska lösningen är replikering mellan Lotus Notes/Domino servrar. Nobicon har även designat den nyhetsapplikation som landstinget använder.
”Med Nobicons tjänster får vi kostnadseffektivitet i mediabevakningen. Möjligheten att kombinera flera olika nyhetskällor i en enda nyhetskanal till vårt intranät gör att vi inte blir beroende av en enda innehållsleverantör”, säger Lars Olof Fagerström, informationsdirektör, Landstinget i Uppsala län.
En begränsad del av nyhetsflödet finns också på landstingets webbplats där nyheterna visas genom en nyhetsmodul producerad av Nobicon. Nyhetsmodulen är länkad från landstingets webbplats direkt till Nobicons webbserver och nyheterna kan ses på http://www.lul.se/landstingsnyheter/.

Källa: Nobicon