Nobicon lanserar ny tjänst för mobila beslutsfattare – Alert Plus
Moderna beslutsfattare, politiker och företagsledare, efterfrågar tjänster som gör att de 24 timmar per dygn har tillgång till “rätt” nyheter i den egna mobiltelefonen. Nobicon möter nu efterfrågan med sin nya tjänst ”Alert Plus”, en nyhetsportal som kan nås via både WAP- och webbgränssnitt.

“Inom tjänsten Alert Plus har vi sammanfört våra tidigare tjänster för mobila användare. De tidigare specialtjänsterna med WAP-anpassning av nyhetsportaler och SMS-utskick av filtrerade nyheter har nu ersatts av Alert Plus som ger kunden en komplett paketlösning till ett mycket intressant pris”, säger Rune Söderström, VD, Nobicon.

I Nobicons nyhetsbevakning ingår alltid webbevakning av ca 50 svenska och internationella webbplatser välkända för hög kvalitet i publicering av unika nyheter. Webbevakningen kan kompletteras med bevakning av utgivningen av nyhetstelegram och pressmeddelanden. Bevakningen styrs av kundens sökprofiler, vilka utformas för att hitta de för kunden tidskritiska nyheterna. De nyheter som upptäcks genom nyhetsbevakningen aviseras omedelbart genom utskick av SMS-meddelanden till mottagarnas mobiltelefon. I varje meddelande ingår uppgifter om tid, källa, rubrik och länk till mer text. Mottagaren kan genom att använda länken läsa mer information i mobiltelefonen. Informationen kan också nås genom datorns webbläsare. För mer information om Alert Plus kontakta Nobicon.

Källa: Nobicon