Nobicon distribuerar nyhetstelegram och sammanfattningar till SAS
Nu kan SAS lättare ta del av de nyheter som påverkar den egna verksamheten. SAS har under året genomfört en upphandling av en komplett nyhetstjänst inklusive innehåll, intranätsapplikation och distribution.
Informationskällorna är de nordiska nyhetsbyråerna (TT, NTB och Ritzau), nyhetsbyrån Reuters samt Esmerk med nyhetssammanfattningar. Informationen tas emot i Nobicons (www.nobicon.se) distributionssystem som filtrerar informationsflödet med SAS:s sökvillkor. Efter filtreringen konverteras dokumenten för import till en Oracle-databas i SAS intranät. Informationen överförs från Nobicons distributionssystem till SAS:s system med Nobicons funktion för säker FTP-överföring. Nyheterna blir tillgängliga i nästan realtid för informationsavdelningarna på SAS och efter viss fördröjning för samtliga användare av SAS intranät. SAS använder produkten InfoCollect från Enterprise Systems i Stockholm (www.enterprisesystems.se) för att presentera informationen. Med hjälp av denna komponentbaserade standardprodukt presenteras marknadsinformation och nyheter i realtid på ett enkelt och överskådligt sätt.
”Det är extra roligt att bli vald som leverantör av SAS, då affären föregåtts av ett grundligt förberedande arbete inom SAS. Våra tjänster som informationsgrossist och distributör ger SAS mervärden. Det är enkelt för SAS att prova andra informationskällor och andra distributionstjänster”, säger Rune Söderström, VD på Nobicon.
”Med ’SAS News On Intranet’ får medarbetare i SAS en tidig bild av nyhetsläget varje morgon. Kombinationen av nyhetstelegram och artikelsammanfattningar gör att man snabbt kan få en övergripande uppfattning om vad som sker i flygbranschen”, säger Ulf Thorné, Presschef på SAS.

Källa: Nobicon