Nex Expertanalys lanseras
Börsnoterade företag analyseras av NEX Expertanalys på en ny website. Nyhetsbyrån NEX Expertanalys affärsidé är att förse “marknadens aktörer” med expertanalyser. NEX följer bolag som är noterade eller kommer att noteras på svenska börslistor. Till dessa bolagsanalyser fogas branschorienterade analyser och alltid av experter som har särskild branschkompetens. Analyserna syftar till att understödja finansiella investeringsbeslut såväl som andra beslutsprocesser i näringslivet. För närvarande analyseras branscherna handel (NEX Handel) och medicinteknik (NEX MedTech). Inom Kort kommer även NEX Fordon, NEX Bioteknik samt NEX IT-Telekom. Nex Expertanalys säger vidare att “före utgången av år 2000 kommer samtliga branscher av betydelse att täckas”.
Sources : Nex