NewsToBuy hyr ut omvärldsteknik via nätet
CNet Svenska AB lanserar nu NewsToBuy, en Internettjänst som ger omvärldsbevakare en teknisk plattform för att publicera och distribuera omvärldsinformation via olika kanaler som webbplatser, interna företagsportaler, nyhetsbrev etc. NewsToBuy är en ny ASP-tjänst (Application Service Provider) och används helt och hållet via nätet från en vanlig Internet-läsare och kräver inte att någon program- och maskinvara installeras.
NewsToBuy har ett komplett redaktionellt system för inmatning och kategorisering av artiklar, nyheter, observationer, länkar och annan omvärldsinformation. Materialet lagras i ett artikelarkiv och kan publiceras ut via olika kanaler anpassat för olika mottagare. Möjligheter finns också att länka in externa nyhetsflöden från exempelvis nyhetsbyråer.
Från NewsToBuy finns det många olika sätt att leverera informationen. Det kan ske som en del i en webbsida i ett intranät eller extranät, men också direkt via e-post till mottagarna. Det är också möjligt att exportera i olika XML-format som till exempel NewsML, RSS och TT-NITF, för integration i andra system. Alternativt kan man driva en egen webbportal där användare loggar in för att ta del av en personligt anpassad sida. Man kan också ta ut informationen i ett format som passar för papperstryck till exempel veckobrevsutskick.
NewsToBuy-användaren bestämmer själv i vilka kanaler olika artiklar ska göras tillgängliga och på vilket format. På så vis kan en omvärldsbevakare själv hantera en “omvärldscentral” och distribuera informationen anpassad till olika målgruppers behov. NewsToBuy kan användas oavsett om man ansvarar för omvärldsbevakning internt i företaget eller arbetar externt åt flera företag.

Källa: CNet Svenska AB