NewsPage blir företag och gratis
Företaget NewsEdge Corporation (Nasdaq:NEWZ) bildar det helägda dotterbolaget NewsPage.com, Inc. Tjänsten NewsPage blir därmed från att bara ha varit en informationstjänst på Internet, alltså även ett eget bolag där NewsEdge nu kommer att investera mycket pengar. Samtidigt meddelas att NewsPage.com nu blir helt gratis. NewsPage har varit en populär tjänst, även i norden, och gjort sig känd för att leverera bra information till låga priser. Tidigare har man kunnat prenumerera på en version av NewsPage innehållande flera informationskällor än gratistjänsten, men nu blir alltså NewsPage en ren gratistjänst. Nuvarande prenumeranter överförs endera till gratistjänsten eller till den prenumerationsbaserade premiumtjänsten inom NewsEdge Enterprise business, inkluderande NewsPage Professional eller NewsPage for WorkGroups.
Sources : NewsPage