NetCurrents – en ny typ av Business Intelligence företag
Det amerikanska företaget NetCurrents kallar sig för en “Internet Intelligence Agency” och arbetar med att i realtid bevaka och analysera kommunikationen i mer än 50000 webbplatser på Internet. NetCurrents förser sina klienter med kritisk information och skyddar klientföretagens image, mäter konsumenternas uppfattning och motarbetar spridning av felaktig information om klientföretagen. NetCurrents representerar en ny typ av Business Intelligence företag som samlar in information om och av konsumenter på Internet. Den här typen av Business Intelligence-tjänster är en ny trend, som blir allt vanligare i takt med att Internets betydelse ökar för alla företags affärer.
Sources : NetCurrents