Nationella strategier för ökad konkurrenskraft
Seminarium: Den 18 mars arrangerar ITPS ett kostnadsfritt seminarium i Stockholm på temat “Nationella strategier för ökad konkurrenskraft” där man presenterar resultaten från en ny rapport om erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA. Frågeställningar som hur dessa länder resonerar och agerar i frågor som rör den nationella konkurrenskraften står bl.a. på programmet. För mer information och anmälan kontakta ITPS.

Källa: ITPS