Myndigheternas elektroniska publicering – alla statliga rapporter öppet sökbara
Sveriges alla myndigheters elektroniska publicering är en högintressant källa för kunskap och information. Även om mycket information är tillgänglig via internet redan idag finns det mycket övrigt att önska när det gäller tillgängligheten till olika statliga rapporter.
Detta faktum fokuserar Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR) på i en ny lägesrapport med titeln “Elektronisk publicering i statsförvaltningen”. Det är en intervjuundersökning vars syfte “dels varit att få en bild av nuläget och dels att undersöka intresset att underlätta samsökning av statliga rapporter”.

KKR gör sammanfattningsvis i rapporten en intresant slutsats om behovet av göra statliga rapporter öppet sökbara:
“Statens kvalitets- och kompetensråd menar att kvalificerad fulltextsökning av statliga rapporter utifrån en söktjänst är högst önskvärd utifrån ett brukarperspektiv (medborgare, företag, myndigheter, forskare m.fl.) och att en sådan tjänst skulle vara ett steg i rätt riktning i regeringens vision om 24-timmarsmyndigheten. Rådets bedömning är att en dylik tjänst på lång sikt kan komma att uppstå då Kungliga biblioteket får elektroniska pliktexemplar men att det är högst önskvärt att snabbare hitta en lösning, förslagsvis genom ett nära samarbete mellan de myndigheter som är intervjuade i denna rapport.”

Hela rapporten (pdf-fil, 425kB) kan nu hämtas från KKR:s hemsida för den som vill veta mer om detta.

Källa: Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR)