Myndighet upprättar särskild stab från 2005 för omvärldsanalys och prognoser
Migrationsverket meddelar att man den 1 januari går in i en ny organisation, där den nuvarande regionala indelningen försvinner. Verksamheten kommer ändå att finnas runt om i landet så att sökande, samarbetspartners och intresserad allmänhet kan nå Migrationsverket som vanligt. Nytt är hur organisationen leds samt att en geografisk uppdelning ersätts av verksamhetsområden.

Verkets ledning finns huvudsakligen i Norrköping och består av en generaldirektör, en överdirektör samt en rättschef och därtill en verksledningsstab för bl.a. strategisk planering, rättstillämpning, service- och bemötandefrågor. En särskild stab inrättas för att arbeta med omvärldsanalys och prognoser.

Källa: Migrationsverket