MSB väljer Silobreaker för ny beredskap och omvärldsbevakningsfunktion
Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) har under våren genomfört en upphandling av nytt system för beredskap och omvärldsbevakningsfunktion.

Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB) bedriver en kontinuerlig, dygnet runt bevakning av händelser runt om i världen. I en ständig strävan att förbättra och utveckla verksamheten har MSB genomfört en upphandling för att få fram ett nytt system för beredskap och omvärldsbevakningsfunktion som ger bättre överblick, analysmöjligheter, geo-mappning av nyhetsflöden och stöd för integration mot andra applikationer. Efter utvärdering har Silobreakers valts som leverantör. Lösningen bygger på Silobreaker onlinetjänst Silobreaker Premium, ett integrerat sök-, bevaknings- och analysverktyg av olika informationskällor, inkluderar verktyg att arbeta och analysera information. Användare kan lägga upp intern information, inköpt omvärldsinformation och öppna källor, sida vid sida och analysera informationen med olika visualiseringsverktyg, som t ex ett relationsnätverk, tidslinjer eller trendgraf.

Källa: Silobreaker