Motorolas VD får pris av Fuld för Intelligence-ledarskap
Motorolas ordförande och VD, Christopher B. Galvin, har blivit utsedd till den första mottagaren av Fulds “Intelligence-Savvy CEO” pris för ledarskap inom Business Intelligence. Vid prisutdelningen sa Galvin att “Business intelligence ger oss förmågan att vara förvarnad och att utmana vårt tänkande om vår marknad, konkurrenssituationen och kommande händelser.” Galvin berättade även att business intelligence har spelat en avgörande roll för Motorolas framgångar. Galvin fick 1999 års “Intelligence-Savvy CEO” pris för hans öppna stöd till business intelligence arbetet inom Motorola, hans uppmuntran av etableringen av “intelligence standards” som t ex personalutbildning och etiska riktlinjer samt att han har anslagit pengar för att öka hastigheten av informationsflödet när det gäller kritisk information som berör konkurrenskraften. Fuld är det mest välkända Business intelligence företaget i USA och är grundat av Leonard Fuld.
Sources : Fuld IntelligenceAward