Mobil marknadsundersökningstjänst lanseras
Den mobila marknadsföringsportalen Splashi som erbjuder kostnadsfria mobila tjänster till slutanvändare lanserar nu en ny företagstjänst för snabba mobila undersökningar.

”För våra kunder är det viktigt att ha så mycket information som möjligt om sina kunder och deras behov och önskemål och därför lanserar en tjänst för mobila undersökningar, säger Joachim Alvarez, VD på Splashi Nordic AB. Genom vår tjänst kan företag ställa frågor till sina kunder vid köptillfället och vilket ger helt nya möjligheter för företagen, fortsätter Joachim Alvarez.”

Den nya tjänsten heter ”Splashi Respons” men kunderna kommer att kunna få möjligheten att erbjuda tjänsten under eget namn. Splashi Respons ska enligt uppgift ge företagen möjlighet till helt nya typer av undersökningar och dessutom bli mycket billigare och snabbare än traditionella undersökningar. Dagens mobiltelefoner med färgskärm och mobilt Internet är så effektiva att ett företag kan publicera en marknadsundersökning på ett par minuter och ha ett färdigt sammanställt undersökningsresultat inom loppet en timme. För mer information kontakta Splashi.

Källa: Splashi Nordic AB